Ħinijiet tal-Quddies

Din il-paġna għadha qed tiġi aġġornata. Jekk ma ssibx il-ħinijiet tal-quddies fil-parroċċa tiegħek nitolbuk terġa żżur din il-paġna aktar tard.

This page is still being updated. If you don’t find your parish mass times we kindly ask you to visit this page later.

Ħ’Attard

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Internal Capacity: 100

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
09:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
17:15
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside

Kappella ta’ Dar Santa Katarina


Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
06:45
Barra / Outside

Fil-Parking

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:00
Barra / Outside

Fil-Parking

Il-Ħadd / Sunday
06:30
Barra / Outside

Fil-Parking

Il-Ħadd / Sunday
10:00
Barra / Outside

Fil-Parking

Il-Ħadd / Sunday
18:00
Barra / Outside

Fil-Parking


Il‑Balluta

Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

Internal Capacity: 128

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
06:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:45
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
09:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
06:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
10:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside

Mass in English

Il-Ħadd / Sunday
12:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Ġewwa / Inside

Ħal Balzan

Email: parrocca.balzan@maltadiocese.org
Website: www.balzanparish.com
Tel: 2144 2614 / 2144 8333

Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata

Internal Capacity: 83

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
07:15
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
08:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
18:30
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
07:15
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
08:30
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
17:15
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
17:30
Ġewwa / Inside

Il‑Birgu (Vittoriosa)

Email: parrocca.birgu@maltadiocese.org
Tel: 21827057

Knisja Arċipretali San Lawrenz

Internal Capacity: 130

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
08:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:00
Ġewwa / Inside

Knisja Tal-Lunzjata


Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
10:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:15
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
10:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
12:00
Ġewwa / Inside

Birkirkara (San Ġużepp Ħaddiem)

Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem

Internal Capacity: 85

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
06:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:45
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
17:00
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
06:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Ġewwa / Inside

Santwarju Santa Tereża

Internal Capacity: 300

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
06:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
07:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
08:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
18:30
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
18:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
10:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Ġewwa / Inside

Birkirkara (Santa Marija)

Birkirkara (Santa Marija)

Internal Capacity: 78

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
08:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:00
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
18:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
10:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:00
Ġewwa / Inside

Birkirkara (Santa Elena)

Email: paulcvella@gmail.com
Website: www.santaliena.org
Tel: 2144 4725 / 2144 2225

Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi

Internal Capacity: 82

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside

Kolleġġjata Bażilika Sant'Elena

Internal Capacity: 150

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
06:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
08:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
17:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
06:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:15
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
10:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
12:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Ġewwa / Inside

Birżebbuġa

Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru Fil-Ktajjen

Internal Capacity: 125

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:00
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:45
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
08:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
18:30
Barra / Outside

Fuq iz-zuntier

Is-Sibt / Saturday
20:00
Barra / Outside

Fuq iz-zuntier

Il-Ħadd / Sunday
08:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Barra / Outside

Fuq iz-zuntier

Il-Ħadd / Sunday
20:00
Barra / Outside

Fuq iz-zuntier


Bormla (Cospicua)

Email: parrocca.bormla@maltadiocese.org
Tel: 2182 8413