Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem

Internal Capacity: 85

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
06:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
07:45
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday
17:00
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
18:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
06:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
09:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Ġewwa / Inside

Santwarju Santa Tereża

Internal Capacity: 300

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
06:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
07:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
08:30
Ġewwa / Inside
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday
18:30
Ġewwa / Inside
Is-Sibt / Saturday
18:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
07:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
08:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
10:00
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
11:30
Ġewwa / Inside
Il-Ħadd / Sunday
18:30
Ġewwa / Inside